Duurzaamheidsonderzoek en consult​ancy

ONZE DUURZAME KIJK OP VOORTSTUWING EN ENERGIEDRAGERS

Ons doel? Duurzamere vaartuigen bouwen.
Met oog voor een schonere wereld.

Bij Kroes Marine Projects zijn we ons bewust van de carbon footprint die we als mensen achterlaten op planeet aarde. Ook vanuit onze positie binnen de maritieme industrie nemen we graag maatregelen die bijdragen aan reductie van CO2-emissie. Maatregelen waarmee het schip natuurlijk aan de IMO-doelen zal voldoen, maar bij voorkeur nog (veel) verder gaan. Gedegen kennis over de mogelijkheden bieden oplossingen om deze doelen te halen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan voortstuwing op basis van waterstof, liquid natural gas (LNG), methanol en direct elektrificeren van vaartuigen.
Bij Kroes Marine Projects onderzoeken we voortdurend nieuwe, soms experimentele voortstuwings- en energiesystemen. Met deze kennis ontwerpen we duurzamere vaartuigen, maar zonder de inzetbaarheid uit het oog te verliezen. Onze toekomst ligt daarmee mede in het ontwerpen van vaartuigen die emissiearm of emissieloos opereren, waarmee ook een duurzame bedrijfsvoering voor de eigenaar voorop blijft staan.

Maak kennis met onze efficiënte energietool!

Welke combinatie van energiesystemen en energiedrager sluiten het beste aan bij uw emissiedoelstellingen, operationeel profiel, vermogensbalans en financiële kaders? Speciaal om hiervan een gedegen beeld te geven, hebben wij een eigen tool ontwikkeld: ‘propulsion and fuel selector’. Deze tool geeft u snel inzicht en een duidelijk beeld.

Met onze tool maken wij duidelijk wat voor u de meest optimale en efficiënte opties is om uw vaartuig van energie te voorzien. Wij houden daarbij natuurlijk ook rekening met de vereisten en beperkingen die voor uw specifieke situatie gelden. Op basis hiervan selecteren wij vervolgens samen met u de best passende en duurzaamste oplossing.

Duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling

Met onze in-house ontwikkelde tool willen wij onze positieve bijdrage doen aan de groeiende behoefte aan duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. Dit kan helpen om de ecologische voetafdruk te verkleinen, kosten te optimaliseren en de algehele efficiëntie te verbeteren. Kroes Marine Projects. Ook als het om ecologisch verantwoorde toepassingen gaat!

Waarom onze ‘propulsion and fuel selector’?

Onze diensten

Kroes Marine doet meer

Door ons complete dienstenpakket van toekomstig bestendig ontwerpen, onderzoek & ontwikkeling, hoogwaardige engineering tot projectmanagement op locatie waarborgen wij korte en efficiënte bouwtijden en duurzame schepen.

Wij geloven in duurzamere schepen, slimmere bouwmethoden en een flinke emissiereductie voor de maritieme industrie. Niet enkel vanwege onze vooruitziende blik maar door de vele onderzoeken, berekeningen en baanbrekende projecten die aantonen dat er vandaag al heel veel mogelijk is. Anticiperend op de energiedragers van de toekomst, het gebruik van duurzamere materialen,  circulair bouwen en toename van digitalisering nemen wij actief deel aan verscheidene onderzoeks projecten. Met onze visie op de toekomst zien wij onze missie, het realiseren van uw verduurzamingsambities door het ontwikkelen van toekomstbestendige schepen, vandaag vorm krijgen.

Constructie en systeem ontwerp is van oudsher onze expertise. Echter, een toenemende vraag naar efficiënte schepen, kortere bouwtijden en oplossingen voor emissie reductie, die tegelijkertijd gepaard gaan met meer complexe systemen, motiveren onze engineers om elke toepassing en standaard oplossing kritisch te beoordelen, op de hoogte te blijven van technische ontwikkelingen in- en buiten de markt en zichzelf alle  ‘gereedschappen’ eigen te maken die bijdragen aan betere schepen en verdienmodellen voor zowel de werf als de gebruiker.

Waar ons team van 40 engineers gedurende de eerste jaren voornamelijk werd ingeschakeld voor constructie en systeem ontwerp wordt KMP steeds vaker geraadpleegd voor onze geïntegreerde aanpak van het volledige ontwikkelingstraject, van conceptontwerp tot bouwbegeleiding. Onze engineers en projectmanagers zijn veelvuldig aanwezig op de werf om mogelijke wijzigingen tijdens de bouw te coördineren en een efficiënt bouwproces te waarborgen.

Onze filosofie

Hier staat Kroes Marine Projects voor!

Wij werken samen aan grandioze scheepsbouwkundige projecten. Projecten waar we trots op zijn. Waar we met volle, verenigde kracht aan werken! Want een project komt altijd samen tot stand. Samen met u, met onze relaties en onze engineers. Dat is Kroes Marine Projects.

Onze partners

Een vertrouwde relatie

Wij werken samen. Om zo tot de beste resultaten te komen. Want samen kom je verder dan alleen. Daarom zijn onze relaties van levensbelang. Vertrouwd, persoonlijk en betrokken. Zo werken we bij Kroes Marine Projects. Sluit u zich ook aan?

Actueel

Bekijk alle berichten
Kroes Marine Projects zoekt versterking!
20 februari 2024

Kroes Marine Projects zoekt versterking!

We hebben momenteel een aantal vacatures. Graag horen we van je wanneer je meer zou willen weten!

Learn more
Vacature Projectmanager Engineering
3 oktober 2023

Vacature Projectmanager Engineering

Onze projecten worden gekenmerkt door het streven naar absolute perfectie binnen een vaststaand tijdsbestek en budget. Voor de…

Learn more
Whitepaper: Ombouw emissiearme garnalenkotters
4 november 2021

Whitepaper: Ombouw emissiearme garnalenkotters

Studie naar ombouw van garnalenkotter ZK 14

Learn more