Projectmanagement on- en offsite

HOE WIJ EEN EFFICIENT ENGINEERINGSPROCES WAARBORGEN

Integraal projectmanagement. Begeleiding van begin tot oplevering. Alles gericht op een soepel bouwproces!

Wij willen u zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Al onze processen hebben we zo ingericht dat we een soepele bouw op de werf waarborgen. Wij doen dat door continu in gesprek te blijven, open te communiceren en vinger aan de pols te houden bij alle partijen. Gedurende de ontwerp- en engineeringfase staan onze toegewijde projectmanagers dagelijks in contact met alle externe partijen. Dit zijn bijvoorbeeld de betrokken architecten, engineers en toeleveranciers.
Juist door dit continue contact detecteren we eventuele aanlopers ten gevolg van wijzigingen op tijd. Hiermee waarborgen we telkens een efficiënt engineeringsproces. Met als uiteindelijk eindresultaat de beste versie van uw vaartuig!

Bouwbegeleiding? Ook op locatie!

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden op de werven vlekkeloos kunnen verlopen. Onze projectmanagers realiseren bouwbegeleiding op locatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de werkvoorbereiding op de werf altijd alle belangrijke informatie voorhanden heeft. Wijzigingen die tijdens de bouw toch nog moeten worden doorgevoerd, leveren hierdoor zo min mogelijk complicaties en vertraging op.

Bouwbegeleiding? Zo lang als u wenst!

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag assistentie en begeleiding wilt van professionals. Als Kroes Marine Projects leveren wij u graag deze support. Afhankelijk van uw wensen leveren onze experts op locatie tijdens elke fase van de afbouw assistentie en begeleiding. Ook wanneer dit voor een langere periode is of na oplevering. Kroes Marine Projects helpt u graag en goed!

Waarom kiezen voor de bouwbegeleiding van Kroes Marine Projects?

Onze diensten

Kroes Marine doet meer

Door onze complete leveringsomvang van toekomstig bestendig ontwerpen, onderzoek & ontwikkeling, hoogwaardige engineering tot projectmanagement op locatie waarborgen we efficiëntie, kortere bouwtijden en duurzame schepen.

Wij geloven in duurzamere schepen, slimmere bouwmethoden en een emissieloze toekomst voor de maritieme industrie. Niet enkel vanwege onze vooruitziende blik maar door de vele onderzoeken, berekeningen en baanbrekende projecten die aantonen dat ‘zero’ in sommige toepassingen reeds mogelijk is. Anticiperend op de energiedragers van de toekomst, het gebruik van duurzamere materialen,  circulair bouwen en toename van digitalisering nemen wij actief deel aan verscheidene onderzoek projecten. Met onze visie op de toekomst zien wij onze missie, het realiseren van uw verduurzamingsambities door het ontwikkelen van toekomstbestendige schepen, vandaag vorm krijgen.

Constructie en systeem ontwerp is van oudsher onze expertise. Echter, een toenemende vraag naar lichtere schepen, kortere bouwtijden en oplossingen voor emissie reductie, die tegelijkertijd gepaard gaan met meer complexe systemen, motiveren onze engineers om elke toepassing en standaard oplossing kritisch te beoordelen, op de hoogte te blijven van technische ontwikkelingen in de markt en zich alle  ‘gereedschappen’ eigen te maken die bijdragen aan betere schepen en verdienmodellen voor zowel de werf als de gebruiker.

Beginnend met een analyse van het huidige vaarprofiel, voorziene vermogensvraag, ontwerp eisen en de gewenste mate van emissiereductie (reductie, klimaat neutraal of  nul-emissie) worden verschillende romp configuraties opgezet, weerstand berekeningen uitgevoerd en de verwachte prestaties vergeleken. Deze stappen worden gevolgd door een studie naar mogelijke voortstuwing systemen en energiedragers. Het resultaat is een duidelijk beeld van de operationele consequenties, de klasse vereisten, de mate van emissiereductie, kapitaal investeringen en operationele kosten.

Onze filosofie

Hier staat Kroes Marine Projects voor!

Wij werken samen aan scheepsbouwkundige projecten van elk formaat. Projecten waar we trots op zijn. Waar we met volle, verenigde kracht aan werken! Want een project komt altijd samen tot stand. Samen met u, met onze relaties en onze engineers. Dat is Kroes Marine Projects.

Onze partners

Een vertrouwde relatie

Wij werken samen. Om zo tot de beste resultaten te komen. Want samen kom je verder dan alleen. Daarom zijn onze relaties van levensbelang. Vertrouwd, persoonlijk en betrokken. Zo werken we bij Kroes Marine Projects. Sluit u zich ook aan?

Actueel

Bekijk alle berichten
Kroes Marine Projects zoekt versterking!
20 mei 2024

Kroes Marine Projects zoekt versterking!

We hebben momenteel een aantal vacatures. Graag horen we van je wanneer je meer zou willen weten!

Learn more
Whitepaper: Ombouw emissiearme garnalenkotters
4 november 2021

Whitepaper: Ombouw emissiearme garnalenkotters

Studie naar ombouw van garnalenkotter ZK 14

Learn more